صفحه اصلی > ریاست > سوپروایزران 

 

ردیف

سوپروایزر بالینی

ردیف

سوپروایزر آموزشی

1

نیلوفر رحیمی

1

ام السلمه نظری

2

سهیلا مرادی

 

 

3

شهدخت قبادی

4

شهلا سالاری

5

خورشید سلطانی

6

معصومه رستمی قشمی