صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > فناوری اطلاعات 

مسئول واحد : ندا منقاش

شرح وظايف واحد فناوری اطلاعات :

 

* تحلیل و بررسی نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز سازمان
* تحلیل در راستای زیر ساختها و سرویسهای شبکه
* بررسی و به کار گیری روشها و راه کارهای مقابله با نفوذ و آلودگی های ویروسی
* پشتیبانی و مدیریت شبکه های LAN و WAN
* نظارت و پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار
* نظارت بر اجرای شبکه LAN و WAN ستاد و ایستگاهها
* نظارت بر خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزارهای مورد نیاز
* نظارت بر قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات