صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > روابط عمومی 

تعریف روابط عمومی

 روابط عمومی يعني مديريت ارتباط بين مخاطب و سازمان، يعني ايجاد ارتباط دو سويه بين سازمان و مخاطب و اين ارتباط با بازگشت و بازخورد از مخاطب به منبع يا سازمان همراه مي باشد.
روابط عمومي بخشي از يك سازمان است، در واقع همانند جزئي از يك موجود زنده است روابط عمومي به عنوان يك پاره سيستم در سازمان بايد نسبت به فشارها حساسيت نشان دهد، فشارها را وارد سيستم كند آنها را جهت دهد و در كاهش فشارها بطور اصولي و منطقي تلاش كند، در اين صورت روابط عمومي داراي خصلت سازگاري و انطباق مي شود.

شرح وظایف:

 1. ارائه گزارش عملکرد از فعالیت های روابط عمومی بیمارستان  به مقام ما فوق و ریاست بیمارستان
 2. انجام سایر امور محوله از سوی ریاست محترم بیمارستان
 3. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه روابط عمومی با تعیین اولویتها و رئوس برنامه و اقدامات
 4. ارائه نظرات مشورتی به ریاست بیمارستان  در زمینه چگونگی انعکاس اقدامات و فعالیت های بیمارستان  به رسانه ها و مردم
 5. مدیریت و برنامه ریزی سمینارها، همایش ها ومراسم گرامیداشت ایام مختلف و مناسبتهای ویژه
 6. برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس اهداف، سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های بیمارستان  به رسانه ها و جامعه .
 7. ایجاد و ارتقاء ارتباطات بیمارستان با سازمانها و نهاد های مختلف در محدوده وظایف محوله
 8. تهیه و تدوین اخبار، صدور بیانیه ها، اطلاعیه ها، آگهی ها و تهیه پاسخ لازم در موارد ضروری جهت انعکاس در رسانه های جمعی و مطبوعات
 9. نظر سنجی از مخاطبان در خصوص اقدامات و فعالیت های بیمارستان
 10. ایجاد هماهنگی با رسانه های جمعی به منظور انجام مصاحبه و شرکت در میزگردها و کنفرانس های خبری مسئولین و مدیران بیمارستان
 11. نقد و بررسی‌ بازتاب‌ فعالیتهای‌ سازمان‌ در نظر اقشار مردم‌ بویژه‌ نخبگان‌، رسانه‌ها و دستگاهها از یک سو و مدیران‌ و کارکنان‌ از سوی‌ دیگر و ارائه‌ گزارش‌ آن‌ به‌ مدیریت
 12. اقدام در راستای تنویر افکار عمومی از طریق اطلاع رسانی ، ارسال جوابیه ، اصلاحیه و تکذیبیه به مطالب مطروحه در رسانه های جمعی
 13. ارائه راهکار مناسب برای اجرا و تقویت ارتباط الکترونیکی و بهره گیری بیشتر از سایت بیمارستاندر زمینه ارتباط و انتقال پیام به مخاطبان
 14. ایجاد هماهنگی های لازم بین سایر بخشها و قسمت های درون سازمانی و برون سازمانی برای استقبال ، پذیرایی و انجام بازدیدهای رسمی و غیررسمی ، جلسات و بدرقه میهمانان داخلی و خارجی بیمارستان