صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > آدرس و تلفن بیمارستان 

 

آدرس :

بندرعباس – بلوار امام خمینی (ره)گلشهر شمالی نبش خیابان دارو پخش

تلفن:

33666240-2