صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > منابع انسانی 

مسئول واحد: آقای فرید دریانورد

تعریف مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی (یا به اختصار منابع انسانی  Human resource management)، عبارت است از فرایند کار کردن با افراد، به طوری که این افراد و سازمان‌شان به توانمندی کاملی دست یابند، حتی زمانی که تغییر، نیاز به کسب مهارت‌های جدید، تقبل مسئولیت‌های جدید و شکل جدیدی از روابط را ملزم باشد. در واقع مدیریت منابع انسانی استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است و شامل فعالیت‌هایی نظیر کارمندیابی و جذب، آموزش، حقوق و دستمزد و روابط سازمانی می‌شود. به عبارتی دیگر مدیریت منابع انسانی تابعی در سازمان است که عملکرد کارکنان را در خدمت‌ رسانی به اهداف استراتژیک کارفرما، به حد اعلاء می ساند. مدیریت منابع انسانی به دنبال یافتن چگونگی مدیریت افراد در سازمان‌ها، با تمرکز بر سیاست‌ها و سیستم‌ها می‌باشد.

 

کارهایی که در واحد منابع انسانی انجام می شود شامل موارد زیر می باشد:

 1. صدور احکام سالیانه پرسنل
 2. احتساب و صدور گروه های عادی و امتیازی پرسنل
 3. محاسبه اضافه کار نظام نوین ماهانه پرسنل
 4. محاسبه و اعلام مرخصی استحقاقی و استعلاجی
 5. ارزشیابی سالانه پرسنل
 6. ارتقاء شغلی پرسنل
 7. مکاتبات اداری در خصوص ارسال مراسلات و نامه هاو ...
 8. بررسی وضعیت غیبت، تاخیر پرسنلو...
 9. بررسی وضعیت حضورو غیاب پرسنل
 10. انتقال و جابجایی پرسنل
 11. انجام امور بازنشستگان
 12. ماموریت پرسنل
 13. انجام طرح بندی پرسنل